DADLI PİVƏ

Çox sıx və dadlı köpüklə təbii bulanıqlığa malik olan açıq-qızılı rəngli xüsusi sortlar.

KEYFİYYƏTLİ GÜNDƏLİK İSTEHSAL

Bu gün şirkətimiz regionda pivə istehsal edən sferada uğurla, stabil inkişaf edir.

PEŞƏKAR HEYƏT

Şirkətimiz müasir dövrün təlabatına uyğun olaraq keyfiyyətli kadrların seçilməsini və onların səmərəli yerləşdirilməsini, yüksək peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün şəraitin yaradılmasını təmin edir.

NAİLİYYƏTLƏRİMİZ 5 QIZIL MEDAL

Pivə pərəstişkarlarının sayı böyük həcmdədir. Və onların hər biri üçün pivə, xüsusi dəyərlər təcəssüm edir. Bunu anlayaraq, biz yalnız istehsalçı kimi deyil həmdə istehlakçılarımızın tərəfdarı oluruq.